Subkult-logo-white-large-trim.png

OM SUBKULT

Subkultfestivalen är en kulturfestival belägen i Trollhättan. Festivalen arrangerades för första gången under 2 dagar, 12-13 augusti 2016.

Festivalens inriktning är subkulturella och normöverskridande intressen, livsstilar och uttryck. Vi har valt att fokusera på subkulturer såsom goth, synth, postpunk, indie, metal, punk, emo, lolita, industrial, elektronica och liknande.

Subkult är en festival som innehåller både musik, konst, dans, shower, teater, musikal, workshops, levande marknad och spex.

Festivalen fokuserar även på att göra en skillnad i samhället genom att belysa viktiga ämnen såsom utanförskap, diskriminering, hatbrott, mobbing och tillgänglighet. Läs även mer om detta under rubriken Vision.

Alla är välkomna att besöka Subkultfestivalen, allt från den hängivna gotharen och den inbitne syntharen till den nyfikne personen utan någon som helst koll på subkultur.

Festivalen bedrivs helt ideellt och tack vare ekonomiska projektbidrag, viktiga samarbeten och sponsring så kan Subkultfestivalen växa fram.

Arrangörer bakom festivalen är en en projektgrupp i Kulturföreningen Subvox i samarbete med Trollhättans kommun samt många olika föreningar, organisationer, projekt och företag.

VISION

Subkultfestivalens vision är att bli nordens största kulturfestival som lyfter subkulturella och normöverskridande kulturformer. Fokus skall ligga på musik, konst, teater, dans och show som annars inte får samma rampljus.

Subkultfestivalen vill även bli Sveriges mest tillgängliga och öppensinnade festival och med ett aktivt ifrågasättande av samhällets normer kring hur människor bör se ut, tänka eller vara. Festivalen ska lyfta fram subkulturella genrer såsom goth, synth, postpunk, indie, metal, punk, emo, lolita, industrial och dylika genrer samt belysa mystiken, det övernaturliga, det normöverskridande och det annorlunda.

Subkultfestivalen vill främja, stödja, utbilda och bli en mötesplats för människor som lever inom dessa musikinriktade subkulturer, men även bjuda in alla som är intresserade av att uppleva olika former av subkultur. Festivalen ska arrangeras med och av föreningarna och organisationerna som skapar och formar den aktiviteten som sker på festivalen. Detta involverar och engagerar föreningar och företag runt om i hela landet.

Festivalen strävar efter att bli en stor, årlig mötesplats där människor från olika platser i Sverige och internationellt kan mötas och dela sina subkulturella intressen och visa upp dessa intressen för allmänheten.