weaver

Genre: Folk Pop

Johan Weber aka Weaver är en svensk folkmusiker med vackra melodier och fantastiska texter. Weaver har på egen hand nått över 150.000 lyssningar på Spotify. Med en spridning till utlandet, bland annat USA där han varit på turné och grannlandet Norge.