TILLGÄNGLIGHET PÅ SUBKULTFESTIVALEn


Subkultfestivalen har ända från starten haft visionen om att bli Sveriges mest tillgängliga och välkomnande festival. I Subkultfestivalens ledningsgrupp sitter flera personer som själva har olika fysiska och psykiska funktionsvariationer.

I april 2016 började festivalen samarbeta med Arvsfondenprojektet ”Arrangörer utan hinder” som jobbar på heltid med tillgänglighetsfrågor bland kulturevent. Subkultfestivalen går av stapeln i Folkets Park i Trollhättan. Festivalområdet är helt belagt på asfalt vilket ökar tillgängligheten och framkomligheten vid eventuellt regn/dåligt väder. Festivalområdet har två handikapptoaletter tillgängliga. Ramp upp till bar/restaurang samt tillgängliga platser framför scenerna för besökare i rullstol eller permobil.

Självklart går din ledsagare med in gratis på området. 

Premiäråret 2016

Subkultfestivalen är stolt att få presentera två nytänkande idéer rörande tillgängligheten!

Rullstolsplatser: 

Tillsammans med Arrangörer utan hinder tog Subkultfestivalen fram en specialkonstruktion av kravallstaket framför scenerna. Istället för att sätta rullstolsburna gäster på konstruerade ramper längst bort från scenen, skapades speciella utrymmen framför kravallstaketen, vilket gjorde att man som rullstolsburen besökare för en gång skull hamnade längst fram, på första parkett!
Dessa utrymmen skapades i samråd med Arrangörer utan hinder samt professionell säkerhets- och räddningspersonal för att uppfylla alla säkerhetskrav.

Tillgänglighetstelefon:
För att göra festivalen så tillgänglig samt säker som möjligt för personer med psykiska besvär och funktionsvariationer skapade Subkultfestivalen tillsammans med Arrangörer utan hinder en ”Tillgänglighetstelefon”. Telefonen var bemannad dygnet runt under hela helgen då festivalen arrangerades. Till Tillgänglighetstelefonen kunde vilken besökare som helst ringa som hade frågor rörande tillgänglighet, trygghet eller bara ville prata med någon om man mådde dåligt eller kände sig ensam.

Subkultfestivalen 2017
Subkultfestivalen jobbar redan nu med planeringen av festivalen 2017. Vi planerar och jobbar med fler nytänkande idéer för att göra vår festival till Sveriges mest tillgängliga festival. Har du tankar eller idéer hur vi kan göra vår festival så säker och tillgänglig som möjligt?
Maila oss då på info@subkultfestivalen.se och berätta mer. Vi är intresserade av alla tankar och idéer.

Vi är just nu intresserade av att samarbeta med organisationer som arbetar för synskadades och hörselskadades frågor och tillgänglighet.

Varmt välkommen till Subkultfestivalen 2018.