Photo: Stamp Foto

mechanical species

Genre: Psytrance

Projektet Mechanical Species startades under 2012 av Dahni Strauss. Från början hämtade han mycket inspiration från Infected Mushrooms old school sound. Samtidigt var han även inspirerad av klassisk musik från bland annat Chopin och Beethoven. Gradvis skiftade hans fokus från det mer konkreta och melodiska till det med abstrakta och han dök senare in i den mer tekniska dimensionen.