Lizette lizette

Genre: Queerbody

Inspirerat av gamla belgiska New Beat-akter så som In-D och Split Second har Lizette Lizette tillsammans med Nicklas Stenemo (Kite, Nicole Sabouné) co-producerat hens kommande album. Sexiga basgångar, oväntade tonartsbyten och sensuella vocals. Den nyfödda genren har dem valt att kalla för Queerbody. 

Tillsammans med Lisa Pyk på syntar och Aili Markelius på drumpads förmedlar dem en liveshow och en uppenbarelse om skulle kunna beskrivas som en hybrid av Marilyn Manson och Leila K.