Foto: Jonas Fransson

ALLVARET

Genre: Punk

Glöm punkig plakatpolitik utan egentligt innehåll. Allvaret levererar punk om det som innerst inne river och klöser. Utan inledning får vi höra om smutsen, sorgen, skulden och skammen.

Sällan har texter känts så här ärliga och intima. Här finns ingen förställning eller tomma, coola poser. Parat med snygg, melodiös punk som ömsom smeker och ömsom slår är Allvaret en fullträff. Kom och bländas av energin på scenen. Gå sen hem och fundera på förväntningarna, relationerna, arbetet, stressen, tankarna, idealen som bryter ner dig. Var det någon som sa att det personliga inte är politiskt?